Tříkomorový septik


1-6 osob


Biologický septik


1-6 osob SK1-EK


Tříkomorový septik 1-6 osob NKL3

Tříkomorový plastový septik je určený pro domácnost do 6 osob. Výhodou je jeho snadná instalace, protože nevyžaduje betonáž. Stačí septik obsypat prosátou zeminou a zhutnit. Biologický septik vyrábíme svařováním z polypropylenových desek a garantujeme jeho 100% těsnost. Septik je certifikovaný dle EN.
Biologický septik v kombinaci s biologickým filtrem BF-EK nachází využití především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Za septik doporučujeme osadit biologický nebo zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody.


Jak funguje biologický septik?

Celý septik plní funkci mechanicko-biologického přečištění. Díky jeho vysoké účinnosti je možné vyčištěnou splaškovou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace nebo ji zachytávat do jímky, a pak s ní zalévat. Biologické septiky dodáváme jako tříkomorové nádrže, v nichž dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor pak umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor.

Technické parametry biologický septik SK1-EK

Počet připoj. obyvatel (EO) Užitný objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Nátokové hrdlo(mm) Odtokové potrubí (mm) Hmotnost celkem (kg)
1 - 6 3 1600 2000 DN 160 DN 110 140

Máte zájem o septik ?

Napište nám nebo zavolejte