Tříkomorový septik


6-10 osob


Tříkomorový septik


6-10 osob


Biologický septik pro 6 - 10 ososb

Tříkomorový septik SK2-EK je určený pro 6-10 obyvatel. Je samonosný, a tak nevyžaduje obetonování. Účinnost v kombinaci s biologickým nebo zemním filtrem až 96 %..
Biologický septik SK-EK najde využití především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Za septik doporučujeme osadit biologický nebo zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody. S vodou pak využijete na zálivku nebo ji lze vypouštět do vodoteče dle místních podmínek.


Jak funguje biologický septik?

Celý septik plní funkci mechanicko-biologického přečištění. Díky jeho vysoké účinnosti je možné vyčištěnou splaškovou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace nebo ji zachytávat do jímky, a pak s ní zalévat. Biologické septiky dodáváme jako tříkomorové nádrže, v nichž dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor pak umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor.

Technické parametry biologický septik SK1-EK

Počet připoj. obyvatel (EO) Užitný objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Nátokové hrdlo(mm) Odtokové potrubí (mm) Hmotnost celkem (kg)
6 - 10 5 2100 2000 DN 160 DN 110 220

Máte zájem o septik ?

Napište nám nebo zavolejte