Tříkomorový septik


14 - 18 osob


Tříkomorový septik


14 - 18 osob


Septik pro 14-18

Biologický septik tříkomorový SK4-EK pro 14-18 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na betonovou desku a jednoduše obsypat prosátou zeminou. Účinnost v kombinaci s biologickým nebo zemním filtrem až 96%, jednoduchá obsluha a žádné náklady na provoz, patří mezi přednosti tohoto septiku . Navíc vám zajistíme i dopravu po celé ČR. Samozřejmostí je poradenství v této problematice.


Jak funguje biologický septik?

Celý septik plní funkci mechanicko-biologického přečištění. Díky jeho vysoké účinnosti je možné vyčištěnou splaškovou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace nebo ji zachytávat do jímky, a pak s ní zalévat. Biologické septiky dodáváme jako tříkomorové nádrže, v nichž dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor pak umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor.

Biologický septik SK4-EK 8

Počet připoj. obyvatel (EO) Užitný objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Nátokové hrdlo(mm) Odtokové potrubí (mm) Hmotnost celkem (kg)
14 - 18 10 2550 2500 DN 160 DN 160 390

Máte zájem o septik ?

Napište nám nebo zavolejte