Tříkomorový septik


10-14 osob


Tříkomorový septik


10-14 osob


Tříkomorový septik

Septik 10-14 osob se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na betonovou desku a jednoduše obsypat prosátou zeminou. Účinnost v kombinaci s biologickým nebo zemním filtrem až 96% ,jednoduchá obsluha a žádné náklady na provoz,patří mezi přednosti tohoto septiku.


Jak funguje biologický septik?

Celý septik plní funkci mechanicko-biologického přečištění. Díky jeho vysoké účinnosti je možné vyčištěnou splaškovou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace nebo ji zachytávat do jímky, a pak s ní zalévat. Biologické septiky dodáváme jako tříkomorové nádrže, v nichž dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor pak umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor.

Biologický septik SK3-EK

Počet připoj. obyvatel (EO) Užitný objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Nátokové hrdlo(mm) Odtokové potrubí (mm) Hmotnost celkem (kg)
10 - 14 8 2600 2000 DN 160 DN 160 310

Máte zájem o septik ?

Napište nám nebo zavolejte