Septiky tříkomorové


samonosné


Septiky tříkomorové


samonosné


Co je septik?

Nádrž, ve které se hromadí odpadní vody a rovnou se zbavují kalu. Tříkomorový septik funguje na základě biomechanického přečištění odpadních vod. V první komoře zůstávají pevné části odpadu, které se usadí na dně a postupně se rozkládají. Hrubě přečištěná voda protéká do druhé komory, ve které dál probíhá proces vyhnívání. Do třetí komory se dostane již jen přečištěná voda, která je zbavena pevných částic.

Jaké varianty septiků nabízíme?

V naší nabídce naleznete samonosné nádrže - septiky (vhodné k obsypání zeminou), dvouplášťové septiky (při výskytu jílovité, písečné půdy nebo spodních vod) a nádrže vhodné k obetonování (do skalnatých a jinak problematických míst a svahů).

Jak funguje septik?

V septiku probíhá biologický proces, díky kterému se splašky pročistí. Je opatřený revizním komínem a uzamykatelným poklopem. Nejčastěji se napojuje na pískový filtr, který vodu ještě dočistí.
Musí se vyvážet i septik?
Ano, ale zpravidla stačí 1x ročně. Záleží na počtu uživatelů a objemu nádrže. Na rozdíl od jímky vám septik ušetří spoustu času a peněz.

Jaký materiál používáme při výrobě?

Septik je vyroben z kvalitního plastu (konstrukční polypropylen). Tento materiál má vysokou voděodolnost. Kvalitní materiál a nejmodernější technika jsou důležité prvky pro kvalitu svárů.

Septik se hodí jak k trvale obývaným objektům, tak rekreačním chatám. Zprovoznění septiku vyžaduje povolení vydávané stavebním úřadem.
Samonosné septiky jsou vhodné k usazení v podloží bez spodní vody a bez jílovité půdy.

10 důležitých poznámek k septiku


Na první pohled se může zdát, že septik je věc zcela podružná a nezajímavá, před jeho pořízením je dobré znát několik důležitých informací.

1. Septik by měl mít nejlépe 3 komory, aby byla splašková voda co možná nejvíc pročištěna, než odteče do kanalizace.
2. Septik vás vyjde levněji než jímka, protože ho nemusíte tak často vyvážet. Probíhají v něm totiž biochemické procesy, které část kalů a sedimentu rozkládají. Záleží samozřejmě na počtu lidí, kteří septik využívají. Septik u běžného rodinného domu je nutné nechat vyvézt asi jednou ročně.
3. Septiky nejsou napojeny na elektřinu, protože pracují na mechanickém principu. Kal klesne ke dnu a přečištěná voda doteče do kanalizace. Nehrozí vám tak zvýšení výdajů domácnosti jako v případě čističky odpadních vod, která na elektřinu funguje.
4. Pro septik a osazení pískového filtru potřebujete stavební povolení. Pokud plánujete vodu vypouštět, pak si musíte sehnat také povolení vodoprávního úřadu.
5. Jestliže si k septiku pořídíte pískový filtr, můžete pročištěnou vodou z pískového filtru zalévat zahradu.
6. Zapáchající septik znamená narušení bakteriální rovnováhy v septiku. Pokud se vám už "zadařilo" a septik zapáchá, dokupte bakterie do septiku.
7. Pro rodinný dům vám stačí septik plastový. Železobetonové septiky jsou určeny pro komerční využití.
8. Při výběru septiku se zamyslete nad tím, do jakého prostoru chcete septik umístit. Podle toho si septik vyberte buď hranatý, nebo kulatý. Každý septik má jiný způsob usazení, vždy je ale potřeba připravit dno jámy (betonovou deskou s armaturou, nebo se uloží do čerstvého betonu)
9. I podloží hraje roli. V běžném podloží stačí septik obsypat hlínou, ve skalnatém ho budete muset obetonovat a do písčitého nebo jílovitého podloží nebo při výskytu spodní vody budete potřebovat septik dvouplášťový.
10. S plastovým septikem nemanipulujte při teplotách nižších než 5 °C, protože plast v chladu křehne a je náchylnější na poškození. Výhodou plastu ovšem je snadná manipulace se septikem a jeho jednoduchá instalace. Normy použité při výrobě také zaručují jeho 100% nepropustnost a dlouhou životnost.